OVER ONS

Home  /  OVER ONS

Oprichting

Na ruim twintig jaar kan Amsterdam Nieuw-West weer naar de film! In de vorige eeuw konden wij voor een actueel filmaanbod terecht bij Cinema aan het August Allebéplein. Daar zagen we films als Hook, Bram Stoker’s Dracula en Apollo 13. Toen in 1999 de deuren van Cinema sloten, waren we voor een bioscoopbezoek aangewezen op bioscopen binnen de ring en sindsdien hebben we geen structureel filmaanbod meer gehad in Nieuw-West. Voor het grootste stadsdeel van Amsterdam, dat binnenkort naar 200.000 bewoners groeit, is dat natuurlijk onbegrijpelijk. Toen Aydin, Bas en Carlo elkaar in 2016 leerden kennen op het filmfestival van Cannes kwamen ze achter dit gezamenlijke gemis. Film leeft ontzettend in Amsterdam, maar in hun buurt konden ze niet naar de bioscoop. En daarom is in 2017 Oxville Cinema opgericht. Waarom ‘Oxville Cinema’? Naast het feit dat ‘Oxville’ een letterlijke vertaling van ‘Osdorp’ is, verwijst het ook naar een community. En dat is precies in het stierenoog; wij bouwen een community van filmliefhebbers in Nieuw-West.

VISIE EN MISSIE

Met Oxville Cinema bouwen we een huis waar Nieuw-West elkaar ontmoet aan de hand van filmbeleving. Een huis dat voortdurend in beweging wordt gebracht door de mensen uit de buurt. Een huis waar wij met nieuwe verhalen niet alleen een venster op de buitenwereld bieden maar onze bezoekers ook laten nadenken en meepraten over hun eigen wereld. Film ontroert. Of het wringt en zet aan tot een gesprek. In beide gevallen raakt het. We bedienen Nieuw-West met een actueel filmaanbod. Voor de bewoners, door de bewoners. Oftewel: community cinema. We werken vanuit de gemeenschap en betrekken deze bij onze programmering en activiteiten. We staan in nauw contact met de buurt door intensieve samenwerkingen met lokale buurthuizen en andere lokale instellingen om zo een filmaanbod op maat te realiseren.

Het ZILVEREN ROOSJE

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de FDN/NVBF in Tuschinski is Stichting Oxville bekroond met het Zilveren Roosje 2018 van de Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award. Deze aanmoedigingsprijs geeft ons de energie om Oxville Cinema uit te bouwen tot een volwaardig filmhuis in Nieuw-West. Onze dank gaat uit naar de juryleden voor het vertrouwen in Stichting Oxville.

NIEUW WESTER CULTUURPRIJS

Daarnaast heeft Oxville Cinema tijdens het jaarlijkse Sloterplas Art Festival op 7 september 2019 de Nieuw WeSter Cultuurprijs 2019 gewonnen. De Nieuw WeSter Cultuurprijs is in het leven geroepen om het ondernemerschap op het gebied van kunst en cultuur, de sociaal-culturele ontwikkelingen en duurzaamheid in Nieuw-West te stimuleren en onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.

MARKETING

Mike

Mike Warrink (1993) is bij ons verantwoordelijk voor alle uitingen op de sociale media. Door het afronden van zowel zijn Bachelor of Arts (Media, Kunst Design en Architectuur) als Master of Arts (Comparative Arts & Media Studies), weet Mike alles op het gebied van kunst en media. Tevens onderzoekt Mike sinds 2015 met het ‘Capturing Creativity Project’ de rol van creativiteit in ons dagelijks leven.

Kian

Kian Pattiapon is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de marketing machine van Oxville. Op haar 18e rolde ze in de reclame en filmbusiness waardoor ze met haar 26 jaar flink wat film en commerciële ervaring op zak heeft. Als een duizendpoot werkt ze als producer, copywriter, screenwriter, fotograaf en marketeer aan uitdagende projecten voor merken als: Netflix, Bacardi, XITE Television, Basic Fit, Lidl, Starbucks, Rijkswaterstaat, Shell en Bacardi. Als producer is ze veelvuldig op filmsets te vinden. Hier ontpopte op jonge leeftijd haar liefde voor beeld en film zich. Met Oxville Cinema kan ze haar twee passie’s voor zowel film als marketing op perfecte wijze met elkaar laten versmelten. Daarnaast staat ze met heel haar hart achter de gedachte ‘film is voor iedereen.’ Ze vindt het een eer en een mooie uitdaging om film voor een zo groot mogelijk publiek in Nieuw West toegankelijk te maken.

RAAD VAN TOEZICHT

Voorzitter RvT: Sharita Hasnoe - Sinds 01-01-2023 - Beëindiging 1e termijn: 31-12-2026
Lid RvT: Ido Abram - Sinds 01-05-2023 - Beëindiging 1e termijn: 30-04-2027
Lid RvT: Louis Pirenne - Sinds 01-10-2023 - Beëindiging 1e termijn: 30-09-2027

ADVIES EN COACHING

Stichting Oxville wordt door veel personen en organisaties een warm hart toegedragen en daar zijn wij hen zeer dankbaar voor. Zo voorziet Raymond Walravens, directeur van Rialto, ons van uiterst waardevol advies richting de verwezenlijking van een eigen locatie. Voor de financiële begeleiding beroepen we ons op Alexander Ramselaar vanuit Cultuur+Ondernemen. Voor de procesbegeleiding en organisatorische ontwikkeling staat Freek van Duijn ons bij als sparringpartner. Verder worden wij door David Lauwen van Het Creatief Kapitaal begeleid in het toekomst bestendig maken van onze stichting.

MISSIE

Met Oxville Cinema beogen wij een ontmoetingsplek te creëren waar alle bewoners van Nieuw-West terecht kunnen voor cinema events op maat. Op deze manier bieden wij niet alleen een venster op de buitenwereld (extrinsiek), maar laten wij onze bezoekers ook reflecteren en meepraten over hun eigen wereld en beleving (intrinsiek). In tijden van polarisatie en culturele en maatschappelijke spanningen is het van groot belang om met elkaar in gesprek te blijven over de wereld om ons heen. Film speelt daarin een bindende factor en laat ook een breed palet aan thema’s aan bod komen. Oxville Cinema gaat in de diepte met een selectie films die de bewoners aan het hart gaat en wil daar waar mogelijk het gesprek over aangaan. Daarmee dienen wij niet alleen een cultureel, maar ook een maatschappelijk doel. Daarnaast willen we ook gewoon films aanbieden die vermaken en op een meer laagdrempelig niveau tot de verbeelding spreken. De ervaring die wij in het eerste jaar in de Meervaart hebben opgedaan, leert dat een gezonde balans tussen films met sociaal geëngageerde thema’s en publieksfilms leiden tot meer bezoekers met diverse achtergronden en interesses. Kortom, ons doel is om de bewoners van Nieuw-West te voorzien in een prikkelende en verbindende filmprogrammering. Op dit moment dragen wij onze missie uit onder de naam Cinema De Vlugt. Bij Cinema De Vlugt komen werelden samen. Op steenworp afstand van Plein ’40-’45 geniet je dagelijks van een actueel filmaanbod op maat. Van blockbusters tot eigenzinnige internationale cinema. Vanuit hier werken we naar onze toekomstige bestemming aan Osdorpplein. Als Osdorp het nieuwe bruisende centrum van Nieuw-West moet worden, dan zal Oxville Cinema het bonkende filmhart van Osdorp en dus van Nieuw-West worden.

BELEID

Financiering

Op dit moment ontvangt Stichting Oxville subsidie van de gemeente Amsterdam en via het kunstenplan van het Amsterdams Fonds voor de kunst. In de toekomst zetten wij ons in om dit te verbreden met giften, sponsors en structurele financiering via vermogensfondsen.

Het beloningsbeleid

Stichting Oxville hanteert geen vast beloningssysteem voor de Raad van Toezicht.

Governance Code Cultuur (GCC)

Stichting Oxville past de Governance code cultuur toe. In de bestuurssamenstelling wordt steeds gestreefd naar evenwichtigheid in specifieke kennis en ervaring en er wordt gezocht naar diversiteit in (professionele en culturele) achtergrond en kennis van de bestuursleden.Het besturingsmodel wordt eens in de vier jaar geëvalueerd. Dat heeft erin geresulteerd dat per 17 november 2022 Stichting Oxville de overgang heeft gemaakt naar het raad-van-toezicht-model, wat beter aansluit bij de nieuwe situatie. De directeur-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de organisatie. De  Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor hun taak als toezichthouders. De Raad van advies waarborgt de deskundigheid in Stichting Oxville.

Stichting Oxville is lid van:
De NVBF: De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters
De VNFO: De Vereniging Nederlands Filmtheater Overleg

RSIN/Fiscaal nummer: 857620769

Code Culturele Diversiteit

Stichting Oxville is divers in haar kern (Raad van van Toezicht, directeur-bestuurders, Raad van Advies, samenstelling team, vrijwilligers en stagiaires). De doelgroep waar Stichting Oxville zich voor inzet is divers en de doelgroep waaruit het publiek voor de activiteiten van Stichting Oxville vandaan komt is ook zeer divers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als maatschappelijke organisatie wenst Stichting Oxville bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. Vanuit dat ideaal heeft de stichting de laatste jaren diverse maatregelen genomen die haar bedrijfsvoering groener en socialer maakte. Zo gebruikt Stichting Oxville groene energie, scheidt het zijn afval en zet de stichting zich actief in om drempels weg te nemen voor mensen die voor ons werken en zo bij te dragen aan inclusie en integratie van mensen die recentelijk in Nederland zijn komen wonen. Stichting Oxville kiest zijn banken en verzekeringen primair op basis van duurzaam, maatschappelijk verantwoord financieel beheer en financiële soliditeit.

ONTMOET DE PARTNERS EN SPONSORS VAN OXVILLE

SPONSORING

Oxville Cinema is de trotse sponsor van FC Aman! Twee initiatieven uit Amsterdam Nieuw-West bundelen de krachten om sport en cinema in ons mooie stadsdeel te promoten!

Contactgegevens

Voor vragen over de programmering en mogelijke samenwerkingen kunt u contact opnemen met Stichting Oxville via onderstaand emailadres.

Financiële gegevens

RSIN-nummer: 857620769
KvK-nummer 68858167
BTW-nummer: NL857620769B01
Rekeningnummer IBAN: NL69TRIO0320469239
Rekeningnummer BIC: TRIONL2U