Filmeducatie

Home  /  Filmeducatie

GENERATION Z

In 2020 hebben we vanuit Stichting Oxville een start gemaakt met onze langgekoesterde wens om naast een actueel filmaanbod ook een filmeducatietraject aan te bieden aan kinderen van 8 t/m 12 jaar oud uit Amsterdam Nieuw-West. Jongeren hebben niks te zeggen over wat we in het filmhuis zien. Bij Generation Z bepalen zij wat er op het grote doek wordt geprojecteerd. Vanuit de tablets en de smartphones maken ze de sprong naar het witte doek. Zo krijgt het filmpubliek een kijkje in de wereld van Generation Z. Jongeren kijken op een geheel eigen en diverse wijze naar bewegend beeld. Samen met de jonge deelnemers van Generation Z (8 t/m 12 jaar) maken we de vertaalslag vanuit hun belevingswereld naar het witte doek. We geven de jonge deelnemers enerzijds tools en skills mee om via het scherm nieuwe talenten te ontdekken en artistieke en sociale vaardigheden op te doen waardoor hun zelfvertrouwen en vertrouwen in een kansengelijke toekomst toeneemt. Met de workshops moedigen we de kinderen aan groter te dromen. Anderzijds betrekken we een jonge generatie filmliefhebbers bij wat er in de filmhuizen gebeurt. Tegenwoordig moeten filmhuizen zichzelf opnieuw uitvinden om jonge toeschouwers aan te trekken en kennis te laten maken met de bioscoop als een plek van verrijking. Om de wereld beter te begrijpen en beter om te gaan met het botsen van tegengestelde perspectieven. Dit doel zal worden bereikt door de betrokkenheid en inzet van een jong publiek achter de schermen dat het programma voor de schermen herkenbaar en uitnodigend maakt voor een nieuwe generatie beeldgebruikers. Dit realiseren we door positieve rolmodellen met dezelfde culturele en maatschappelijke achtergrond als de deelnemers uit te nodigen voor onze workshops.

NIEUW-WEST FILMSCHOOL

Onze wens om ook kinderen en jongeren te bedienen na hun twaalfde jaar heeft geresulteerd in de start van een onderzoekstraject dat we samen met Stichting Studiezalen hebben opgezet. De activiteiten van Studiezalen bevinden zich op het raakvlak van onderwijs, jongerenwerk en zorg. Studiezalen beoogt met behulp van individuele begeleiding de kansen van jongeren en studenten duurzaam te vergroten. Bij de Studiezalen in Nieuw-West komen honderden gemotiveerde leerlingen wekelijks huiswerk maken, volgen talentontwikkelingstrajecten en worden gelifecoached. In Nieuw-West kunnen kinderen zich ontwikkelen binnen verschillende kunstdisciplines zoals theater, dans en muziek maar op het gebied van film- en beeldcultuur is er weinig tot geen aanbod. Stichting Studiezalen en Stichting Oxville bundelen de krachten om de jeugd in Nieuw-West te voorzien van een langlopend en duurzaam naschools filmeducatietraject genaamd Nieuw-West Film School. We richten ons de komende jaren op 8 t/m 16-jarigen uit de buurt die naast een duidelijke interesse in beeldcultuur over een intrinsieke motivatie beschikken om zich te ontwikkelen op het gebied van film en aangrenzende media. Stichting Studiezalen levert binnen het project expertise op sociaal-maatschappelijk gebied waar Stichting Oxville vanuit de kunst- en cultuurhoek een belangrijke inhoudelijke bijdrage levert.
We nemen de kinderen en jongeren die via Stichting Studiezalen zijn binnengekomen mee in een duurzaam traject en bereiden hen voor op een gedroomde studie die een carrière in het film- en medialandschap – of op een ander gebied – mogelijk maakt. Naast de vakspecifieke ontwikkeling, leren de kinderen ook cruciale skills die hen in de toekomst op weg zullen helpen om nog sterker in hun schoenen te staan. Denk hierbij aan presentatietechnieken en mediawijsheid.
Het uiteindelijke doel is om de jeugd uit Nieuw-West met een buitengewone interesse in film en aangrenzende media via een persoonlijke begeleiding op maat spelenderwijs artistieke en sociale vaardigheden te leren richting een kansengelijke toekomst.

Generation Z wordt momenteel mede mogelijk gemaakt door

Partners van Generation Z